BanjalukaLive

Wed03042015

Back VODIČ Polasci autobusa i vozova


Polasci autobusa i vozova

 

U Banjaluci prevoz vrši sedam preduzeća, i to: "Autoprevoz" a.d, "Bočac–turs" d.o.o, "Central–kompani" d.o.o, "Pavlović-turs" d.o.o, "Rale-turs" d.o.o, "Žak-turs" d.o.o. i "Aldemo–turs" d.o.o., na pet grupa linija. Sa ovim prevoznicima je potpisan ugovor na period od sedam godina, i to od 01.01.2014. godine do 31.12.2020. godine. Trenutno su registrovane 23 gradske i 33 prigradske linije, na kojima se na godišnjem nivou realizije preko 8 miliona kilometara, odnosno oko 680.000 kilometara na mjesečnom nivou.

Spisak linija po grupama i prevoznicima.


Autobuska stanica Banjaluka, Braće Podgornika bb

Informacije:

+387 51 922 000

+387 51 922 001


Međunarodne informacije:

+387 51 922 002

Međunarodne rezervacije:

+387 51 922 003


RED VOŽNJE NA PRUGAMA
ŽELJEZNICA REPUBLIKE SRPSKE

 

INFORMACIJE - BANJA LUKA
051/301-229
051/303-988 lokal 2200

INFORMACIJE - DOBOJ

053/221-569
053/241-322 lokal 200
Tagovi:autobusi  vozovi  željeznica  stanica