BanjalukaLive

Mon05212018Polasci autobusa i vozova

Red vožnje gradskog prevoza   
                         SPISAK LINIJA                                       MREŽA LINIJA                         
1
Mađir - Ortopedija -
Nova bolnica
3
Centar (Vodovod) - Vrbanja -
Zeleni vir
3B
Centar (Vodovod) - Debeljaci
6
Autobuska stanica - Lauš -
Saračica
8
Autobuska stanica - Podgora
9
Česma - Centar -
Desna novoselija
9B
Česma - Medeno polje - Centar
9I
Incel - Centar
10
Autobuska stanica - Obilićevo
12
Centar - Paprikovac (vidik)
13
Lazarevo - Obilićevo
13A
Centar - Zalužani
13B
Novo groblje - Lazarevo
(Poslovna škola)
13C
Centar - Tunjice - Zalužani
13P
Obilićevo (Krfska ulica) -
Petrićevac
14
Starčevica - Centar -
Starčevica
14B
Autobuska stanica - Borik -
Starčevica
17
Obilićevo - Nova bolnica
17A
Starčevica - Nova bolnica
19
Srpski Milanovac - Centar -
Srpski Milanovac
20
Autobuska stanica - Centar -
Paprikovac (Ul. Ranka Šipke)
39
Drakulić (Vrtače) - Centar
39A
Drakulić (avion) - Rakovačke
bare - Centar
 

 

 

Red vožnje prigradskog prevoza   
                  SPISAK LINIJA                                       MREŽA LINIJA               
Banja Luka - Bočac -
Agino selo
Banja Luka - Borkovići -
Radosavska
Banja Luka - Bronzani Majdan
Banja Luka - Bronzani Majdan -
Gornja Slavićka
Banja Luka - Bronzani Majdan -
Kmećani
Banja Luka - Čokorska Polja -
Goleši
Banja Luka - Dragočaj -
Gradina
Banja Luka - Dragočaj -
Stranjani
Banja Luka - Gornje Rekavice
Banja Luka - Gornje Rekavice -
Kola
Banja Luka - Gornje Rekavice -
Kola - Šamare
Banja Luka - Kola
Banja Luka - Kola -
Konatari
Banja Luka - Kola -
Šamare
Banja Luka - Krupa N/V
- Krmine
Banja Luka - Krupa na Vrbasu -
Bočac
Banja Luka - Krupa na Vrbasu -
Ledenice - Racune
Banja Luka - Karanovac -
Ljubačevo (škola)
Banja Luka - Potkozarje -
Verići (škola)
Banja Luka - Potkozarje -
Željeznička stanica
Banja Luka - Ramići (crkva)
Banja Luka - Stričići -
Lokvari - Gornji Lusići
Banja Luka - Srpske Toplice -
Suturlija - Dedić Lokva
Banja Luka - Verići -
Donja Piskavica
Donja Novoselija -
Karanovac (zadruga)
Dragočaj - Durale Ortopedija - Priječani
Podgora -
Karanovac (Ducipolje)
Rakovac - Motike Saračica - Bistrica
Zalužani - Barlovci Zalužani - Kuljani Banja Luka - Bistrica -
Donja Piskavica

 

Spisak linija po grupama i prevoznicima
Aktuelne cijene karata

Autobuska stanica Banjaluka, Braće Podgornika bb

Informacije:

+387 51 922 000

+387 51 922 001


Međunarodne informacije:

+387 51 922 002

Međunarodne rezervacije:

+387 51 922 003


RED VOŽNJE NA PRUGAMA
ŽELJEZNICA REPUBLIKE SRPSKE

 

INFORMACIJE - BANJA LUKA
051/301-229
051/303-988 lokal 2200

INFORMACIJE - DOBOJ

053/221-569
053/241-322 lokal 200
Tagovi:autobusi  vozovi  željeznica  stanica