BanjalukaLive

Mon05212018Tipovi ličnosti prema Jovanu Cvijiću

cvijic wikipedia2707


Najvredniji i najznačajniji prikaz nacionalnih karakteristika južnoslovenskih naroda Balkana dao je Jovan Cvijić u knjizi ,,Balkansko poluostrvo". On je izdvojio dinarski, centralni, istočnobalkanski i panonski tip čovjeka.

Najviše pažnje je posvetio dinarskom tipu, koji obuhvata najveći dio stanovništva. Dinarski tip čovjeka preovlađuje u moravskoj Srbiji, Hercegovini i Hrvatskoj. Pošto je taj tip rasprostranjen na velikom podneblju, razlikujemo mnogo varijanti. Tako imamo podtipove kao što su: šumadijski tip, hercegovački, cetinjski tip, semićanski tip itd.

Opšte karakteristike dinarskog čovjeka

Dinarce karakteriše visok i vitak stas; imaju jake kosti, razvijene mišiće, dugačke ruke i noge, snažan i dugačak vrat. Lobanja je kratka i na potiljku ravna kao da je odsječena, teme visoko, donja vilica izražena, lice usko i duguljasto, čelo visoko, izbačeno i široko. Nos je natrag zabačen, istaknut, dugačak i često povijen na kraju, brada je široka i masivna, usne su jake, a usta su široka. Oči su duboko položene, velike i tamnosmeđe, baš kao i kosa, koja je jaka i češće ravna nego kovrdžava. Obrve su ispupčene i svedene. Koža je zagasitosmeđa. Srbi čine tri četvrtine ovog tipa.

Dinarci su živog duha i tanane inteligencije. Maštoviti su, impulsivni, pravični, patrijarhalni i moralni. Izgledaju jako grubo, ali su dosta osjetljivi i osjećajni. Drže do ponosa, časti i imaju izraziti strah od sramote. Njihova vjera je jaka, a pouzdanje bezgranično. Imaju nacionalnu svijest i junačku krv.

Umiju da budu oholi, sujetni i nemarni prema ženama, ali su ipak srdačni, gostoprimljivi i topli ljudi.

Dinarci su povezani sa prirodom i kaže se da nijedan drugi narod nije tako srastao sa prirodom kao ovaj. Zbog toga imaju osobito razvijena čula vida, sluha i mirisa. Dobro se orijentišu u prostoru. Kaže se da osjećaju šum i šapat prirode, od klokotanja izvora i šuštanja lišća, do podzemnih zvukova i trepeta. Kao maštoviti ljudi okrenuti prirodi, izmislili su razna mistična bića kao što su vile, krilati konji, duhovi iz vode... Sa svim tim bićima su povezani, jer ona utiču na njihov život, pa su prisutni običaji i obredi koji se moraju poštovati. Dinarci vjeruju u natprirodno, a naročito u Boga i sudbinu, koji sve određuju i bez kojih se ništa ne može desiti.

Na kraju, važno je reći da ne možemo u potpunosti sagledati nekog i odrediti njegov karakter, što znači da samo letimično možemo nekoga razumjeti. Česti su slučajevi da nam odgovaraju neke osobine jednog tipa, a da se u nekim osobinama u opšte ne pronalazimo. To je sasvim normalno.

Ne bi trebalo da druge ljude, pa ni sebe, striktno gledamo kroz neki tip ličnosti, jer ni jedna podjela nije toliko merodavna. Čovjek je podložan promjenama, pa se može desiti i da tokom svog života promeni tip ličnosti ili da se šeta kroz različite tipove.

Sve podjele su tu da nam pojasne i približe osobine ljudi i da nam donekle ukažu na crte karaktera koje možemo očekivati kod određenih tipova ljudi. Stoga, tipologije su tu kao pomoć, a ne kao šablon u koji se moramo uklopiti.

Izvor: RTS, Foto: Wikipedia