BanjalukaLive

Thu05242018Igre koje razvijaju karakter djece

djeca yay2307

Evo nekoliko igara kroz koje se kod djeteta razvijaju poželjne osobine i zahvaljujući kojima ćemo provesti sjajno vrijeme sa djecom.

Kao što je poznato karakter djeteta se formira u najranijem djetinjstvu.

Zato, ako želimo da odgajimo jaku, punovrednu ličnost sposobnu za život, veoma je važno da joj posvećujemo što više pažnje.

Evo nekoliko igara kroz koje se kod djeteta razvijaju poželjne osobine i zavaljujući kojima ćemo provesti sjajno vrijeme sa djecom.

1. NE SLAŽEM SE S TOBOM

Igra se sastoji od postavljanja pitanja o tome ličnim ukusima i mišljenjima dijeteta. Najbolje je da se ne igra jedan na jedan nego sa više djece podijeljene u parove. Na primjer, neko od njih pita: „Koju si knjigu skoro pročitao?“ Ovaj recimo odgovori: „Ružno pače“. Na to mu ovaj kaže: „To je grozna knjiga, i uopšte je ne trabe čitati.“ Djetetov zadatak je da dokaže da je knjiga valjana i da je treba čitati. Ukratko, pitanja mogu da budu najrazličitija. Djeca se kroz ovu igru uče da imaju i brane svoje mišljenje i da samouvereno raspravljaju o nekoj temi.

2. KO JE NA ŠTA SPOSOBAN

I ova igra je predviđena za više djece. Na početku svi učesnici daju zadatak vođi: da nešto otpeva, odsvira, izrecituje, da nekamo ode, pozvoni, kukurikne… šta god im padne na pamet. Kada su svi učesnici smislili i rekli svoju želju, slijede dalja objašnjenja za pravila igre. Tek tada im se kaže da sve to što su smislili da uradi vođa – treba da urade oni sami. Pa ko se trudio da mu šala bude što neslanija, upada u svoju zamku. Ko drugome jamu kopa sam u nju upada. Ova igra ih uči da se u ulozi lidera ponašaju ozbiljno i odgovorno.

3. IZMIŠLJAMO PRIČU

Ova igra veoma razvija maštu. Djetetu prvo damo nekoliko logički nepovezanih riječi, a njegov zadatak je da ih sve iskoristi i poveže u priču. Na primjer: šuma, točak, čaj, auto, talas, mjesec, zavist, plafon, snijeg. Zabezeknućete se od nevjerovatne dječje imaginacije!

4. NADUVANI I IZDUVANI BALON

Odlična igra kroz koju se deca uče da pravilno dišu i da se opuste, a i vama će ujedno pomoći da bolje razumete svoje dijete. Dajte djetetu balon da ga naduva, a onda treba da se vazduh iz balona veoma polako ispusti natrag u djetetova usta, pri čemu dete ne otvara usta tj. drži ih isto kao što je to bilo prilikom naduvavanja balona – kao da sada balon duva dijete a ne obrnuto. Zatim dijete izduvava taj vazduh kroz usta, veoma polako, kao da je ono balon koji se izduvava. Nakon toga možete upitati dijete da li se u nekoj situaciji osećalo kao izduvani balon, ili pak suprotno – da li nekada nešto nije moglo više da trpi pa se osjećalo kao balon naduvan do pucanja. Na ovaj način pokazujemo djetetu kako može da se umiri u teškoj situaciji, da potraži varijante rješenja problema, i uopšte da shvati šta ga muči i da mu pomognemo da savlada teškoće. I ujedno – da provježba disanje.

5. UGASI SVIJEĆU

I ova igra je usmjerena ka učenju pravilnog, dubokog disanja: udisaj kroz nos, punjenje stomaka vazduhom, lagani izdisaj na usta kao da gasimo sveću. Kada je dijete shvatilo uputstva, sjeda na stolicu udaljenu dva metra od upaljene svijeće koja stoji na stolu. Dijete ne smije da ustaje, prilazi, čak ni da se naginje da bi je ugasilo. Treba da se trudi da ugasi svijeću sa dva metra razdaljine. Igra se ne završava dok je ne ugasi.

6. KOMPLIMENTI

Za igru je potrebno više djece. Ona sjede u krugu i svako treba da, gledajući svog susjeda u oči, kaže nekoliko njegovih lijepih osobina. A sused se zahvaljuje i prelazi na svog susjeda. Ima djece kojoj teško ide da smisle i izgovore kompliment, pa im treba pomoći sugestivnm pitanjima ili kao primjer udijeliti njima kompliment. Djeca mnogo šta nauče, a udeljivanje komplimenata je prava umjetnost.

7. POGODI ŠTA SE DOGODILO

Pronađite slike ili fotografije s prikazom neke životne situacije, npr. nagrađivanje nekoga nekakvom poveljom. Dijete treba da ispriča šta se događalo prije toga i šta bi se, prema njegovom mišljenju, moglo dogoditi poslije toga. Ova igra razvija logiku i maštu. Što detaljnija djetetova priča to bolje. Kao pomoć, možete mu postavljati potpitanja.

8. PRIČAMO PRIČU

Za igru je potrebno više djece. Sva sjede u krugu, a vođa, tj. vi, započinje priču: „Bio jednom jedan…“ Dijete koje sedi do vas dodaje jednu rečenicu. I tako ukrug, svako dijete po rečenicu. Kada red opet dođe na vas, potrudite se da u jednoj rečenici priču usmjerite logičnijim tokom. Ova igra je deci zabavna, veseli ih i ushićuje, a što je jednako važno – tera ih na maštanje.

Prevela: Vesna Smiljanić Rangelov

Izvor: Adme.ru / Detinjarije