Sun04222018

Gdje najčešće tražite odgovore na pitanja?

Broj glasača:
628

Prvo glasanje:
subota, 14 jul 2012 18:45

Poslednje glasanje:
srijeda, 08 avgust 2012 22:17

Gdje najčešće tražite odgovore na pitanja?

Hits Percent Graph
Na internet pretraživačima
524 83.4%
Na forumima
36 5.7%
Offline
35 5.6%
Putem društvenih mreža
16 2.5%
Na stručnim blogovima
15 2.4%
Na Question-Answer portalima
2 0.3%