BanjalukaLive

Tue04242018Politika privatnosti

 

BanjalukaLive će poduzeti odgovarajuće napore kako bi informacije na ovom web portalu bile tačne i precizne, ali ne daje nikakve garancije u pogledu njihove tačnosti ili potpunosti.

Svi korisnici BanjalukaLive portala saglasni su sa činjenicom da lično snose svaki rizik u vezi sa pristupom i korišćenjem sadržaja ovog web portala.

Ovim BanjalukaLive isključuje svoju odgovornost za svaku štetu koja proizilazi ili bi mogla proizaći iz pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja BanjalukaLive kao i za bilo kakvu grešku ili propust u sadržaju ovog portala.

BanjalukaLive zadržava pravo bilo kakve izmjene sadržaja ovog web portala, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez predhodne obavijesti, te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

Sve promjene politike zaštite privatnosti na BanjalukaLive biće objavljene na ovom web portalu ili na drugi prikladan način biti učinjene dostupnima.

BanjalukaLive se obavezuje da će ova prezentacija, uključujući njene servise poštovati privatnost posjetilaca i korisnika njenog sajta.

Sve personalne informacije kreirane, držane ili prikupljane od strane BanjalukaLive putem ove prezentacije će biti čuvane isključivo za potrebe komunikacije između BanjalukaLive i registrovanih korisnika.

Informacija o korisniku nije dostupna nikome, osim dijelu administratora portala BanjalukaLive, koji tu informaciju treba u redovnom izvršenju njihovih radnih obaveza.

POVREDE POLITIKE PRIVATNOSTI

Svi tekstovi, fotografije, komentari... koji nisu postavljeni od strane administratora BanjalukaLive.Com portala, su u vlasništvu njihovih autora. Autor polaže puno pravo na korišćenje njegovih fotografija, tekstova, komentara, te se ni u jednu drugu svrhu isti ne smiju koristiti bez odobrenja autora. BanjalukaLive.Com isključuje svoju odgovornost za štetu prouzrokovanu neovlaštenim korišćenjem materijala koji nisu u vlasništvu portala.