BanjalukaLive

Fri04272018Saznajte ko su najveći radnici u Evropi FOTO

svijet pixabay1410


Kartograf, lingvista i matematičar Jakub Marijan kreirao je mapu koja pokazuje koliko zaposleni u svakoj zemlji Evrope, osim balkanskih zemalja i sjeveroističnog dijela, provode nedjeljno na poslu.

Kako njegova statistika uključuje i radno vrijeme na povremenim poslovima, brojevi su niži od 40, koliko je u nekim državama normalni nedjeljni radni broj sati.

Na osnovu njegovih podataka najviše nedjeljno rade Grci (39 sati), zatim Rusi (38 sati), pa Letonci i Poljaci sa 37 sati, piše Independent.

Sa druge strane, ubjedljivo najmanje vremena na poslu provode Nijemci (26 sati), zatim Šveđani i Holanđani (27 sati), a nakon njih Francuzi (28 sati). Kada je riječ o drugim zemljama svijeta, izvan Evrope, čini se da Meksikanci rade najviše (43 sata), više i od Japanaca (33 sata).

Martijan je objavio podatke još nekih zemalja, pa za one zemlje koje već nisu navedene, lista izgleda ovako: Kanada 33, Amerika 34, Novi Zeland 34, Izrael 36, Čile 38 i Koreja 40.