BanjalukaLive

Thu05242018Imena sa divnom i moćnom simbolikom

imena yt2312


Imena nisu slučajna i nisu davana slučajno. Drevni narodi Egipćani, Kinezi, Jevreji poklanjali su veliku pažnju imenima. Egipćanima je ime značilo daleko više od običnog znaka raspoznavanja, Indusi su smatrali da je ime karakteristika svake individualne pojave, Kinezi su vezivali pojedinačna slova imena sa mantrama, Jevreji su u svojim kabalističkim spisima isticali da su 22 slova hebrejskog alfabetskog reda osnova svih stvari i praslike različitih stanja svijesti.

Među drevnim Keltima imena je uvijek birao druid (svešteno lice). Vjerovalo se da natus kroz ime ispoljava određene karakterne crte, kao i da donosi sreću. Svako slovo ima svoju odgovrajući boju sa odnosnim oscilacijama, pri čemu talasi imaju odnosne talasne dužine, svaka boja uslovljava odgovarajuće svojstvo čovjeka, a preovladavajuća boja u imenu ukazuje na glavne osobine čovjeka.

Osim toga svako slovo nosi i odredjeni broj i samim tim i karakteristike istog. Prvi suglasnik u imenu kamen je temeljac naše ličnosti.

CRVENA (A, S, J) – Strast, snažna volja, energija, ljubav, impulsivnost, velika vitalnost
NARANDŽASTA (B, K, T, Š) – Konstruktivnost, radost, putenost
ŽUTA (C, L, U, Ć) – Intuicija, intelektualna snaga, spontanost, prilagodljivost
ZELENA (D, DŽ, LJ, M, Č) – Sklonost mistici, čest nedostatak volje, mirnoća
PLAVA (DJ, E, N, W) – Punoca duha, vjera, nada i vjernost
INDIGO (F, NJ, O, X) – Ukazivanje na integraciju
PURPURNA (G, P, Y) – Transmutacija želja i inteligencije, povremena rezigniranost
OPAL (H, Q, Z) – Razumevanje života
KARMIN (I, R, Ž) – Saosećanje


Značenje najčešćih imena

Značenje imena slovenskog porijekla je veoma lako shvatiti dok je za razumijevanje značenja imena stranog porijekla potrebno proučiti izvorne riječi od kojih je ime nastalo. Stari Sloveni su davali djeci imena po imenima biljaka, životinja ili pojava i vjerovali su da imena imaju magijsko značenje. Postoji veliki broj imena koja imaju isto značenje i u korijenu imaju istu riječ, ali su im dodati različiti nastavci.

Najbrojnija u grupi imena koja imaju znacenje “mio” – Miodrag, Milan, Milun, Milutin, Milija, Milica, Milena, Milunka, Milovan…
Imena koja imaju značenje “drag”: Dragan, Dragutin, Dragiša, Dragoljub, Dragana, Dragica….
Imena koja u sebi nose “radost”: Radoslav, Radovan, Rada, Radmila, Radica…
Imena značenja “stati”: Stojan, Stojanka, Stana, Stanko…
Najčešće ime koje se davalo sa namjerom da zaštiti nosi u sebi osnovu “vuk”: Vukašin, Vukoslav, Vukadin, Vule, Vukosava, Vukica… Stari Sloveni su vjerovali da ovo ime ima magijsko značenje pa je najčešće davano u porodicama gdje su vladale smrtne bolesti.
Strahinja je takodje ime za koje se vjerovalo da ima magijsko značenje koren je od riječi “strah” i vjerovalo se da će ova riječ zastrašiti bolesti i neprijatelje.
Imena koja u sebi nose “duša”: Dušanka, Dušan, Dušica

Značenje pojedinih imena slovenskog porekla ipak nije lako rastumačiti zbog značajnih jezičkih promjena i nestanka riječi koje su se nekada koristile.Takva imena su:
Gojko od riječi “goj” koja je imala znacenje “miran, spokojan”
Dejan je staro ime koje u korenu ima riječ “dejati” što je značilo “raditi, činiti”, ali se povezuje i sa Dionisom (grčki bog vina)
Boban od riječi “bob” značenja “sitan, malen”
Bojan nema veze sa bojama jer riječ boja je turskog porijekla, a ime je postojalo mnogo prije dolaska turaka na naše prostore i u korijenu ima reč “boj, borba”, a povezuje se i sa “bojati se”
Davor je ime staroslovenskog Boga Rata.
Veljko je izvedeno od riječi “velik”.
Branko, Branislav, Branka, Brankica su imena izvedena od riječi “brani”

Značenje imena biblijskog porijekla se ne može shvatiti bez poznavanja jezika iz koga ona potiču, a to su najčešće hebrejski i grčki, Srbi su većinu ovih imena prilagodili srpskom jeziku i veoma često od jednog ovakvog imena napravili više modifikacija dodavanjem slovenskih nastavaka.

Evo značenja nekih imena ovakvog porijekla.
Atanasije – besmrtan
Aleksandar – zaštitnik ljudi, od grčkog korijena “andras, ander” koji znači muževan
Aleksej, Aleksa – zaštitnik ljudi
Vasilije – vladar, car
David – voljen, ljubljen
Damjan – sudija, krotitelj
Dositej – onaj koji voli boga
Eva – živa
Stela – zvijezda
Teodor, Teodora – božji dar, izvedeno od grčkog “teos” – Bog
Filip – ljubitelj konja
Uroš – gospodin od madjarske reči “ur” značenja gospodin
Sava – starac, pravedan, preobražen
Simeon – onaj koji sluša
Kristina – grčko ime “ona koja nosičasni krst”
Vedran – od osnove “vedr(iti)”
Sania, Sanja – Indijsko ime koje nosi značenje “trenutak u vremenu”
Jana – poljsko “ona kojoj je Bog naklonjen”
Stefan – grčko ime od “stefanos” što znači “venac”
Miroljub – je onaj koji voli mir (ljubi mir)
Pravdoljub – koji ceni pravdu (ljubi pravdu)
Bogoljub – onaj koji ljubi boga
Gavrilo – znači “Božja snaga”
Vladimir – je složenica od “vlada u miru”
Tatjana – “ona koja uspostavlja, razgraničava, daje stvarima vrijednost”
Slobodan – “koji voli slobodu”
Predrag – je superlativ od osnove drag (previše drag)
Lazar – jevrejsko “pomaze Bog, biblijsko ime”
Ilija – jevrejsko “moj Bog”
Violeta – od engleskog violet “ljubičica”
Igor – potiče od skandinavsko-vikinskog Ingwar, bog rata u vikinskoj mitologiji
Gordana, Gordi – potiče od “ponosna, gorda”
Jelena – vodi porijeklo od grčkog imena Helena što znači sjaj, blistavost u korenu je riječ “hele” sunčeva svjetlost, sjaj, blistavost
Katarina – grčkog porijekla i izvedeno je od grčke reči “katharon” što znači “čistoća”
Marina – latinskog porijekla i vodi porijeklo od reči “marina” što znači “morska”
Petar, Petra – od grčke riječi “petra” što znači “kamen”
Lidija – hebrejskog porekla i znači “rodjena od Boga”
Marko – po Apostolu Marku čije ime vodi porijeklo od imena boga rata “Marsa”
Sara – hebrejskog porekla od riječi “SAYR ah” što znači “princeza”

Značenje imena Jovan, Jovana, Ivan, Ivana
Značenje ove grupe imena je izvedeno od imena Jovan koje je biblijsko ime po Svetom Jovanu. Jevrejskog je porijekla od reči “jahve” što znači “milostiv”
Srdjan, Sergej od imena svetitelja Srdja i Vlaha naročito poštovanih kod slovena u primorju. Njegovo značenje se povezuje sa korijenom “srdit, srditi se”
Značenje imena Maja se kod nas vezuje za proljeće i mjesec Maj, ali ovo ime postoji u cijelom svijetu kao ime hebrejskog porijekla, a riječ “maja” na hebrejskom znači gorka ili žestoka. U indijskoj mitologiji je božanstvo ženske prasnage , boginja privida i razočaranja, iluzije i varke. Po drugom etimološkom tumačenju “Ma” – TO “ya” – NE ukazuje na sve ono čega se treba kloniti.

Sve detalje o svom imenu: porijeklo, povezanost sa uraganima, svetiteljima, statistiku imena (koliko je omiljeno) kroz vrijeme i geografski položaj pronaći ćete na http://www.behindthename.com


Izvor: Spicum, Foto: YouTube/ScreenShot