BanjalukaLive

Fri05252018Srpsko kolo ušlo u Unesko

dukatfest promo1606


Srpska tradicionalna narodna igra kolo upisana je na Uneskovu Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva.

Odluku o upisu kola donio je 7. decembra 2017. godine Međuvladin komitet za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa, na svom 12. redovnom zasjedanju koje se održava na ostrvu Čedžu, u Južnoj Koreji, objavio je Etnografski muzej u Beogradu.

Kako se navodi u saopštenju objavljenom na sajtu muzeja, procedura za upis tradicionalne narodne igre kolo na Reprezentativnu listu nematerijalnog kultrunog nasljeđa čovječanstva započeta je na osnovu odluke Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasljeđe u decembru 2015. godine .

Centar za nematerijalno kulturno nasljeđe pri Etnografskom muzeju u Beogradu, pripremio je nominacijski dosije koji je u martu 2016. godine Ministarstvo kulture uputilo u proceduru usvajanja.

U saopštenju se navodi da je dosije priprmljen u saradnji sa predlagačima elementa za Uneskovu listu, Fakultetom muzičke umetnosti; Ansamblom tradicionalnih igara "Kolo" i Centrom za istraživanje i očuvanje tradicionalnih igara Srbije.

Kolo je najraspostranjenija igra na teritoriji cijele Srbije, a pored srpskog pravoslavnog stanovništva, koje ga smatra obilježjem nacionalnog identiteta, izvode ga i druge etničke i konfesionalne zajednice.

Izvode ga lančano povezani igrači, uz muzičku pratnju, koju igrači prate izvodeći različite vrste koraka.

- Upis elementa na Uneskovu listu znači da će ovaj dio nematerijalnog kulturnog nasljeđa postati međunarodno vidljiviji, ali i da će različite zajednice jasnije uvidjeti da dijele zajedničko nasljeđe, podstaći ih da u većoj mjeri komuniciraju i budu spremne da učestvuju u zajedničkim aktivnostim, programima i projektima za očuvanje i prenošenje elementa - navodi se u saopštenju.

Foto: Ilustracija