BanjalukaLive

Thu04262018EU pooštrava kontrolu putnika na granicama

eu yay2610

Od petka, 7. aprila, na granicama EU primjenjuju se nova šengenska pravila kontrole putnika, zbog zaštite EU od terorizma. Sem građana trećih zemalja, i građani EU biće detaljno provjeravani na granici, što će izazvati dodatna čekanja i gužve.

U dosadašnjoj praksi, naime, bilo je dovoljno da službenici granične policije obave osnovnu kontrolu putnika jednostavnom provjerom putnih dokumenata građana EU.

Ipak, sada će se dokumenta provjeravati u Šengenskom sistemu informacija (SIS), Interpolovoj bazi podataka ukradenih i izgubljenih putnih dokumenata, te državnoj bazi podataka za ukradene, zloupotrebljene, izgubljene i oštećene putne dokumente.

Službenici granične policije Slovenije će, na primjer, detaljno provjeravati putne dokumente svih osoba pomoću specijalnih čitača, dokument po dokument, na svakom graničnom prelazu, prenosi RTS.

Ta uredba o sistemskim provjerama ne predviđa bilo kakve izuzetke.

Da bi se izbjegle eventualne neprijatnosti, svim putnicima se savjetuju da provjere status svojih dokumenata, posebno ukoliko su u posljednje dvije godine oni bili otuđeni, izgubljeni ili oštećeni, prenose mediji.

Ovo je potrebno da bi se uvjerili da su podaci o dokumentima tačno uneseni u državnim i ostalim bazama podataka.

Treba da provjere i da li su njihova putna dokumenta (lične karte, pasoši) važeća, kao i da provjere informacije o stanju na graničnim prelazima prije polaska na putovanje, zatim da izaberu granične prelaze sa manjom frekvencijom saobraćaja ili da kreću na putovanje u dijelovima dana i sedmice kada su gužve uobičajeno manje.

Putnicima se savjetuje da izbegavaju putovanja tokom vikenda, osim ukoliko je rezervisan takav aranžman koji počinje i završava se u danima vikenda, te da budu strpljivi i slijede uputstva policijskih službenika na graničnim prelazima i unutar zemlje.

Te sistematske provjere su uvedene radi sprečavanja bilo kakvih pretnji po unutrašnju sigurnost i javni red država članica Evropske unije.

Podsjeća se i da je u EU zabranjeno unositi meso, pa ni u sendvičima, i mliječne proizvode, dok su vođe, povrće, slatkiši, hrana za bebe i kućne ljubimce dopušteni, ali u ograničenim količinama.