BanjalukaLive

Thu04262018Mladen Matović novi direktor Banskog dvora

med0403 yay

Odlukom gradonačelnika Banjaluke Igora Radojičića za vršioca dužnosti direktora KC Banski Dvor izabran je Mladen Matović, umjetnički rukovodilac hora “Banjalučanke”, objavili su mediji.

Mladen Matović, kompozitor, dirigent i muzički pedagog , rođen je 1980. godine u Banjaluci. Diplomske i postdiplomske studije završio je na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci, odsjek za muzičku umjetnost, okončavši svaki ciklus studija sa prosječnom ocjenom 10. Sekretar je Katedre za solfeđo i muzičku pedagogiju Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci, gdje je trenutno zaposlen u zvanju docenta.

Već punih 15 godina godina profesionalno je aktivan kao kompozitor, dirigent, muzički pedagog i kolumnista nekoliko dnevnih listova u RS i BiH. Komponovao je više od tri stotine naslova umjetničke, primjenjene, popularne, kao i muzike za djecu.

Jedan je od inicijatora i osnivača Udruženja umjetnika „ART PULS“, jednog od najaktivnijih strukovnih udruženja iz domena muzičke umjetnosti na području Republike Srpske i BiH, te direktor i utemeljivač festivala dječijeg muzičkog stvaralaštva „Malikompozitor“ – jedinog dječijeg festivala u BiH sa uporištem u zvaničnom Nastavnom planu i programu, te jedinog festivala koji se u potpunosti realizuje pod okriljem struke i u saradnji sa više od trideset muzičkih pedagoga.

Do sada je kao autor i dirigent učestvovavo na preko pedeset muzičkih festivala u zemlji i inostranstvu ( Austrija, Holandija, SAD, Mađarska, Letonija, Španija, NR Kina, Malta, Bugarska, Poljska, Bjelorusija, Italija, Rumunija, Grčka, Crna Gora, Hrvatska…) osvojivši ukupno 45 nagrada.

Od kraja 2004. godine umjetnički rukovodi Ženskim kamernim horom „Banjalučanke“ sa kojm je osvojio je veliki broj domaćih i međunarodnih priznanja.

Autor je muzike i teksta UNICEF-ove mirovne pjesme „Dona nobis pacem“ („Daj nam mir“) koja je u formi audio-video zapisa realizovana u saradnji sa Administrativnom službom grada Banja Luka i zavnično inaugurisana od strane UNICEF-ovog rezidentnog predstavnika za BiH.

Između ostalog, Mladen Matović je autor muzike prvog mjuzikla za djecu u Republici Srpskoj „Petar Pan“, kojeg je na tekst Igora Bojovića i u produkciji Dječijeg pozorišta Republike Srpske, na scenu postavio režiser Jug Radivojević, te je autor muzike i teksta Himne Republike Srpske „Moja Republika“.

Foto: YouTube/ScreenShot