BanjalukaLive

Mon01222018Diplomci ispaštaju zbog neusklađenosti zvanja

studenti03009

Mnoga od zvanja koja se stiču na fakultetima u RS nisu usaglašena sa zvaničnim zvanjima u visokom obrazovanju koja su određena prije tri godine, kada je donesena uredba o tim zvanjima. Na ovaj problem nedavno su upozorili i prosvetni inspektori, ističući da se zvanja moraju uskladiti, piše "EuroBlic".

Onima koji završe studije dodjeljuju se, tako, zvanja koja zvanično ne postoje, što im najviše stvara probleme prilikom zapošljavanja. Sa istim problemom sve češće se sreću i oni koji su diplome i zvanja stekli mnogo ranije - njihova zvanja nisu ona koja se sada traže na konkursima, iako imaju važeće diplome i potreban nivo znanja.

Za takvu situaciju, dodaju, fakulteti nisu krivi, a diplome koje oni izdaju su validne, ali kandidatima je to slaba uteha kada zbog ove neusklađenosti ne mogu da konkurišu za posao.

"Neslaganje je zapravo u zvanjima koja su određena nastavnim planovima i programima, koji su uredno dobili saglasnost ministarstva sa zvanjima koja su navedena u uredbi o zvanjima, koja je to zvanično definisala prije tri godine. Neki od tih planova su doneseni prije, neki poslije uredbe, ali inspektori su ustanovili da tu ima razmimoilaženja. Sve diplome koje su ranije stečene se isto tako ne slažu s uredbom i tu postoji određeni vakuum i problemi", kaže portparol Inspektorata Duška Makivić.

Ona ističe da inspektori nisu fakultetima nalagali da tu nešto mijenjaju jer oni nisu napravili greške. Problem se mora rješavati na drugi način.

"Uredbu bi trebalo izmijeniti tako da se obuhvate sva zvanja ili donijeti neki novi propis koji će to urediti. Ministarstvo radi na tome, ali problem je što je pri tome potrebno uzeti u obzir i propise na nivou BiH na kojima se sada takođe tek radi", ističe Duška Makivić.

Iz Ministarstva prosvjete i kulture RS podsjećaju da rade na donošenju prvog Zakona o zvanjima RS koji bi trebalo potpuno da zamijeni Uredbu o korišćenju akademskih titula i sticanju stručnih i naučnih zvanja iz 2009 i riješi sve ove dileme. Uredba je zapravo i bila samo privremeno rješenje za definisanje fakultetskih zvanja u RS.

Da je definisanje ovih zvanja vrlo težak zadatak, potvrđuje i to što ministarstvo na ovom zakonu radi već godinu dana. Radna grupa koja je radila na tekstu zakona još nije rešila sve dileme koje je imala, poput one kako treba izjednačiti stara i bolonjska zvanja. Još se ne zna ni kada bi se mogao pojaviti nacrt ovog zakona.

"Tekst zakona je u završnoj fazi. Akademska zajednica je dostavila prve primedbe i sugestije koje su ugrađene u tekst, ali sada treba da bude obavljen još jedan krug konsultacija sa njima. Jedan od najvećih problema je zapravo to što BiH još nema okvir kvalifikacija koji bi bio i temelj ovog zakona. Takođe, jedna od osnovnih dilema je i to da li na nivou BiH pravilnikom treba utvrditi jedan naziv zvanja koji će se primjenjivati u entitetima ili ne", kažu iz Ministarstva prosvjete.

Fakulteti imaju neažurne evidencije

Prosvetni inspektori utvrdili su i da fakulteti ne vode ažurno matične knjige studenata, studija niti evidencije o izdatim diplomama, evidencije o ispitima i slično.