BanjalukaLive

Sun05202018Deklaracija: BiH protiv Pelješkog mosta

pmost yt


Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je Deklaraciju kojom se od Hrvatske traži da obustavi gradnju Pelješkog mosta. Deklaraciju su potpisala 24 poslanika SDA, SDP, Nezavisnog bloka, SBB, Demokratske fronte i BPS.

Nakon što je glasanje više puta ponavljano, za Deklaraciju su glasali i poslanici SDS-a, a usvojene su i dopune Deklaracije, koje je u ime Kluba SDS-a predložila predsjedavajuća Kluba Aleksandra Pandurević.

Dopunama se Hrvatska poziva za rješavanje problema granice sa BiH, uz podsjećanje na otežan život stanovnika obje Kostajnice zbog neriješenog problema granice te činjenicu da rijeka Una na 11 mjesta presijeca granicu BiH i Hrvatske, prenose mediji u BiH.

U dopuni Deklaracije Hrvatska, odnosno EU, pozivaju se da obezbijede uslove za infrastrukturno povezivanje BiH sa Hrvatskom i EU ubrzanjem izgradnje mosta na Savi, revitalizacijom Unske pruge te izgradnjom saobraćajnice kroz Popovo polje u okviru Jadransko-jonskog puta.

U Deklaraciji se pozivaju nadležni organi Hrvatske, odnosno EU, da bez odgađanja obustave sve radnje čiji cilj može biti umanjenje ili potpuno ukidanje suverenih prava BiH i da se hitno uključe u razgovore sa BiH radi postizanja bilateralnih rješenja u pogledu razgraničenja na moru.

Poslanici pozivaju Predsjedništvo BiH i Savjet ministara da se, u slučaju da se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove deklaracije ne postignu bilateralna rješenja sa Hrvatskom, odnosno EU, preduzmu sve neophodne pravne radnje diplomatskim putem prema Hrvatskoj.

U Deklaraciji se pozivaju sve nadležne institucije na svim nivoima vlasti u BiH na koordinaciju aktivnosti kada je riječ o zaštiti suverenih prava BiH.

Foto: Ilustracija/YouTube/ScreenShot