BanjalukaLive

Fri04272018NSRS o zaštiti od nasilja u porodici

skupstinars

Narodna skupština Republike Srpske danas će u nastavku sjednice razmatrati nacrte zakone o zaštiti od nasilja u porodici i o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama.

Pred poslanicima će biti i nacrti zakona o uslovima i postupku verifikacije opštih obaveza Republike Srpske, o bazi podataka rezultata analiza dezoksiribonukleinske kiseline, te o Nacionalnom parku „Kozara" i Nacionalnom parku „Sutjeska".

Novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici predviđa uvođenje hitnih mjera zaštite žrtava, te formiranje savjeta za suzbijanje nasilja u porodici kao savjetodavnog tijela Vlade Republike Srpske.

Hitne mjere zaštite žrtava nemaju karakter sankcije, a cilj im je trenutno odvajanje počinioca od žrtve, kaže pomoćnik ministra porodice, omladine i sporta Republike Srpske Slavica Kuprešanin.

"Uvođenje ovih mjera predstavlja novinu u odnosu na važeći zakon. Izriče ih sudija za prekršaje u roku od 24 časa nakon što prijedlog podnesu policija, ovlašteni organ, tužilac ili žrtva, ili od izvođenja počinioca nasilja pred sud. Mogu se izreći prije pokretanja i u toku postupka", rekla je Slavica Kuprešanin, prenosi Srna.

Ona je dodala da su povećane i novčane kazne za nasilje u odnosu na važeći zakon.

Na 20. redovnoj sjednici parlamenta Srpske naći će se i Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o nafti i derivatima nafte, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj.

Narodna skupština razmatraće Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, kojim se propisuje da poslove posredovanja u zapošljavanju, savjetovanja za izbor zanimanja i osposobljavanja i pripreme za zapošljavanje, osim Zavoda za zapošljavanje, mogu obavljati i pravna lica kao privredna društva i fizička lica kao preduzetnici koji ispunjavaju uslove za obavljanje tih poslova.

Poslanici će razmatrati i prijedlog strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske za period 2012 – 2016. godina čiji je cilj izgradnja sistema istraživanja i razvoja koji će obezbijediti, mobilisati i dugoročno podsticajno djelovati na sve naučnoistraživačke potencijale u stvaranju i primjeni novih znanja i tehnoloških rješenja, u osiguranju održivog razvoja, blagostanja, društvene i ekonomske stabilnosti i savremenog civilizacijskog razvoja Republike Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske razmatraće Program potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije u Srpskoj za 2012. godinu, za čiju realizaciju je u budžetu Srpske obezbijeđeno pet miliona KM.

Od ovog iznosa, predviđena je dodjela dva miliona KM nepovratnih novčanih sredstava, te tri miliona KM za izgradnju i sanaciju montažnih i tipskih stambenih objekata.

(RTRS, Srna)