BanjalukaLive

Thu04262018Banka Srpske u stečaju

banka srpske youtube0211

Okružni privredni sud u Banjaluci donio je odluku o pokretanju stečaja nad Bankom Srpske i za stečajnog upravnika imenovao Mirjanu Golić iz Gradiške.

Sud je ovo rješenje, koje je donio u utorak, objavio na oglasnoj tabli u zgradi suda, a odluka o stečaju biće objavljena i u "Službenom glasniku RS". Sud je pozvao povjerioce Banke Srpske da u roku od mjesec prijave svoja potraživanja, piše Glas Srpske.

Golićeva je rekla da je juče preuzela rješenje da je imenovana za stečajnog upravnika.

"Za sada više ništa ne mogu da kažem", dodala je Golićeva.

Prethodno je održano ročište na kojem su ispitivani uslovi pokretanja stečaja nad Bankom Srpske, a sve tri strane u ovom postupku, odnosno likvidacioni upravnik Petar Mićić, vještak Miroslav Lazendić, ali i Agencija za bankarstvo RS, ostali su pri stavu da je stečaj nad propalom bankom iz Banjaluke neizbježan.

U prilog tome govore činjenice da su obaveze Banke Srpske duplo veće od vrijednosti njene imovine, ali i da su uslovi za pokretanja stečaja bili stvoreni još 2014. godine, prenosi Glas.

Osim toga, gubitak banke zaključno sa 30. novembrom 2016. iznosio je 120,96 miliona maraka, negativni kapital 83,60 miliona KM, a Banci Srpske nedostaje i 173,90 miliona KM likvidnog novca za izmirenje dospjelih obaveza.

"Zaključno sa 30. novembrom 2016. vrijednost neto imovine banke procijenjena je na 90 miliona, dok obaveze premašuju 170 miliona KM," kazao je tada Mićić.

Banka ima imovinu iz koje se dobrim dijelom mogu izmiriti troškovi stečaja, a djelimično i povjerioci. Međutim, taj iznos nije dovoljan za izmirenje svih obaveza prema povjeriocima.

Kako navodi Glas, Agencija za bankarstvo RS je 16. novembra 2015. uvela privremenu upravu u Banku Srpske, dok je 11. maja prošle godine pokrenula postupak njene likvidacije. Agencija za bankarstvo je 10. januara ove godine podnijela Okružnom privrednom sudu u Banjaluci zahtjev za pokretanje stečaja nad Bankom Srpske.

Foto: YouTube/ScreenShot